ЗАВДАННЯ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Функціонування дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році регламентується нормативно-правовими актами:

- Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про охорону дитинства»;

- Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 та іншими нормативно-правовими актами;

Зміст освітньої роботи в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та реалізується відповідно до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №1/11-11177 від 08.12.2010р.), програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», , парціальних програм:

-"Україна - моя Батьківщина", програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку ( авт:Кичата І.І, Каплуновська О.М, Палець Ю.М., за науковою редакцією Рейпольської О.Д.

-"Англійська мова для дітей дошкільного віку", програма та методичні рекомендації (за ред.Низьковська О.В., авт.Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)

"Шаховими стежинами", прогама та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт.В.І.Купрієнко)

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

- «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (автори:Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), схвалена комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі, схвалена комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1/12-Г-501)

Регіональні парціальні програми:

- «Хореографія в дошкільному навчальному закладі» Удовіченко В.В., Сиротенко Т.А., Кугуєнко Н.Ф., рекомендована методичною радою Харківської академії неперервної освіти (протокол № 2 від 13.06.2013).

Педагогічна тема, над якою працює заклад дошкільної освіти:

Розвиток креативності вихователів, їх готовності й здатності до інноваційної діяльності як шлях до оптимізації педагогічного процесу

Пріоритетні напрями роботи КЗ "ДНЗ № 280":

Постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури кожного педагога як важливого чинника в реалізації нової редакції Базового компонента дошкільної освіти через впровадження різноманітних інноваційних технологій, формування національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості

Враховуючи досягнення у роботі КЗ "ДНЗ № 280", перспективи та прогнози розвитку закладу дошкільної освіти, педагогічний колектив визначає такі завдання на 2018/2019 навчальний рік та оздоровчий період:

1. Продовжувати реалізацію завдань всеукраїнського експерименту за темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»; забезпечувати підготовку дітей до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем, сприяти гармонійному розвитку дошкільника у процесі формування у нього медіакомпетентності.

2. Продовжувати роботу щодо розвитку зв'язного мовлення дошкільників в процесі нерегламентованих видів діяльності (спілкування, художня та ігрова діяльність).

3. Розпочати роботу щодо формування елементарних математичних уявлень дошкільників через використання ігрових технологій і самостійної діяльності.

4. Активізувати роботу щодо виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури на основі, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Кiлькiсть переглядiв: 147